სააპლიკაციო ფორმა

შევსების ინსტრუქცია

გთხოვთ, ზუსტად ჩამოაყალიბოთ თქვენი შეკითხვა, რომელზეც გსურთ მიიღოთ პასუხი, კითხვა შეიძლება იყოს ერთი ან რამდენიმე. თუ სურვილი გაქვთ, ატვირთულ დოკუმენტში ნუ მიუთითებთ იმ პირების ვინაობას, რომლებსაც ეხებათ დასმული პრობლემა.

დასაშვები ფაილები: ".jpg",".pdf,".rar"

არ არის სავალდებულო
არ არის სავალდებულო
არ არის სავალდებულო

კონსულტაციის გავლის პირობები

მომხმარებლის ვინაობა სურვილის შემთხვევაში კონფიდენციალურია,
თქვენ მიიღებთ კვალიფიციურ კონსულტაციას სტუდენტისა და შესაბამისი დარგის პროფესორის ავტორობით
საკონსულტაციო ინფორმაციის მომზადების ვადაა 10 დღე
კონსულტაცია გაიწევა საზღაურის გარეშე